Mangelen på organdonorer er stor, skriver Dagbladet. 190 nordmenn venter for tiden på å få transplantert et nytt organ. Ventelisten for en ny lunge er i gjennomsnitt 290 dager.

— Vi har et donasjonsproblem, sier professor Odd Geiran ved Rikshospitalet til Dagbladet. Han mener legene må bli flinkere til å oppdage mulige organgivere.

I fjor ble familiene til rundt 120 døende pasienter spurt om donasjon, drøyt en tredjedel sa nei.

Samtidig ble det satt rekord i organdonasjoner i fjor. 275 personer fikk transplantert inn organer fra donorer, av disse var 206 nyretransplantasjoner.

NTB