— De som er ensomme etter skoletid, vil kanskje ha godt av å være sammen med andre på ettermiddagstid, hvis alternativet er at de går hjem og ikke har kontakt med andre barn. De vil jo lære noe sosialt ved å være på SFO, selv om de ikke har nære venner der, sier professor Stein Erik Ulvund.

— Hvis barnet er veldig ensomt og de voksne ikke er oppmerksomme på det, kan det å være på skolen hele dagen forsterke problemet. Foreldre bør følge ekstra godt med, hvis barnet gir uttrykk for at det ikke har lyst å være på SFO. Det er et tegn på at det ikke går så bra.

Å lære omtenksomhet

Her er tips om hvordan du kan lære barnet å dele og vise medfølelse og omtanke for andre:

  • Når barnet gjør noe galt mot andre, bør du unngå straff. Forklar i stedet at lekekameraten blir lei seg og såret. Du bør oppfordre barnet til å trøste og be om unnskyldning. Men ikke tving. Det kan virke mot sin hensikt.
  • Ros barnet når det er snilt og hjelpsomt mot andre. Og husk at hvis du selv er hensynsfull og hjelpsom er du en god modell for barnet.

Den vanskelige hissigproppen

Greier du å være tålmodig og bevisst ditt eget temperament, takler du et hissig barn bedre. Er du helt rettferdig? Forskning viser at foreldre reagerer ulikt på jenter og gutter. Jentene får mer straff for samme utagerende oppførsel.

Oppmuntre barnet til å samarbeide og dele, og ros det for god oppførsel.

Ikke la barnet få viljen selv om det blir sint, og forsøk å ignorere mindre alvorlige tilfeller av aggresjon.

I alvorlige tilfeller kan du utelukke barnet fra det sosiale fellesskapet, for eksempel måltider.

Styrk selvbildet

Barnets selvbilde formes av tilbakemeldinger om hun er snill, dum, flink osv. Et positivt selvbilde gjør henne lykkelig og rustet til å takle nederlag og påkjenninger godt. Ros barnet og ha realistiske forventninger til barnets ferdigheter.