Ifølge Statistisk sentralbyrå ble 2.623 kriminelle dømt til samfunnsstraff i 2005, mens det i 1997 kun ble avsagt 735 slike dommer, skriver Aftenposten.

– De fleste friomsorgskontorene er svært presset. De sliter med å kunne gi et godt tilbud til unge lovbrytere mellom 16 og 18 år, samt til tungt belastede kriminelle. Konsekvensene er at den kriminelle gjerne faller tilbake i det kriminelle sporet, noe som verken gagner samfunnet eller den kriminelle, sier forbundsleder Randi Reese i Fellesorganisasjonen.

Reese appellerer til justisministeren og ber nå om 200 nye stillinger i friomsorgen.

Særlig i Oslo hoper det seg opp med saker, og Friomsorgen har i flere tilfeller ikke klart å iverksette straffen innenfor fristen, som er to måneder etter at de har fått saken fra domskontoret.

– Vi har ikke nok kapasitet. Resultatet er at den kriminelle går og venter på å få sone straffen sin. Dette er ekstra vanskelig for unge mennesker, som ofte har utdanningsplaner. De trenger å bli ferdige med saken sin for å komme videre i livet, sier nestleder Njål Grimstad i friomsorgen i Oslo.