78 gjeldsofre står i kø for å få økonomisk veiledning i Bergen kommune. De som melder seg nå vil tidligst få hjelp i oktober.

— Den lange ventelisten skyldes både stor pågang fra gjeldsofre og knappe ressurser hos oss, forklarer enhetsleder ved gjeldsrådgivningstjenesten, Ove Rønhovde.

Kommunens rådgivere hjalp i fjor 179 bergensere med å få orden på økonomien sin.

Hos namsfogden i Bergen har de i løpet av årets seks første måneder fått inn 115 søknader fra folk som ønsker gjeldsordning.