Avtalen løper ifølge Rong fra midten av 2006 og varer i minst seks år fremover. I tillegg kommer en opsjon på tre år. Leie-tager av skipet er Stolt Offshore S.A.

MS «Polar Queen» er et kabelleggingsskip, og skal brukes av Stolt Offshore til legging av fleksible olje— og gassrør på havbunnen. Sven Rong har tidligere antydet at skipet skulle ombygges til undervannsrelaterte service og konstruksjonsoppgaver langs kysten og til havs.

Skipet er nylig kjøpt inn av Rieber Shipping fra nederlandske selgere. Hun er bygget i 2001 ved Hyundai Mipo i Sør-Korea og er på 12.600 dødvekttonn og gjør 17 knops fart.