Det sier Sverre Hugo Rokstad til Bergens Tidende etter at Statsadvokaten i Troms og Finnmark 6.september avviste hans anke i DNA-saken. Rokstad har frontet kampen om å få avklart usikre farskap.

Rokstad vet med 100 prosent sikkerhet at han ikke er far til et barn han er dømt til å betale bidrag for i 16 år. Nå er saken stoppet på statsadvokatnivå, etter at Rokstad har gått alle rundene, fra Likestillingsombudet til familieminister Karita Bekkemellem Orheim.

Kobler inn Riksadvokaten

— Etter samråd med advokat vil jeg nå ta kontakt med Riksadvokaten. Jeg har i flere år forsøkt å få gjenopptatt min farskapssak; ved bruk av DNA-test få beviset på at jeg umulig kan være faren, sier en fortvilet Sverre Hugo Rogstad.

— Hvor mange menn er i din situasjon?

— Det finnes ikke statistikker, men det dreier seg om tusenvis av menn som er dømt til å betale bidrag for andre menn sine barn. Jeg er derfor utrolig skuffet over familieministeren, som står på at hensynet til barnet må telle mer enn hensynet til mannen i disse sakene.

Bergenser ventet i 42 år

Det er fremmet et såkalt Dokument 8-forslag i Stortinget. Går dette forslaget gjennom i høst blir det en lovendring som fratar moren muligheten til å nekte DNA-test av barnet i saker der mannen tviler på om han er biologisk far.

Den eldste farskapssaken i landet, som kan bli reist på ny, gjelder en mann i Bergen. Barnet ble født i 1959, og denne saken er dermed 42 år gammel, uten at mannen har fått anledning til å sjekke seg ut av et pådømt farskap.