Norges Bank offentliggjorde mandag den såkalte kredittindikatoren (K2) som viser størrelsen på innenlandsk bruttogjeld i husholdninger, kommuner og ikke-finansielle foretak.

Veksten på 14,7 prosent er målt ved utgangen av august. Ved utgangen av juli var tolvmånedersveksten 14,4 prosent.

Optimisme

— Det er særlig industrien som viser økning. Veksttakten fortsatt høy og viser investeringslyst og optimisme. Tallene indikerer også videre vekst, sier senioranalytiker Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets til NTB.

Husholdningenes gjeld viste en økning på 12,9 prosent de siste tolv månedene, opp fra 12,7 prosent ved utgangen av juli. Gjelden for ikke-finansielle foretak vokste med 20,6 prosent de siste tolv månedene, målt ved utgangen av august. Dette var en økning fra 19,8 prosent fra måneden før.

Boligmarkedet

Amdal sier at veksten i private husholdninger henger nøye sammen med boligmarkedet. Og rentenivået klarer de fleste å håndtere.

— En rentevekst på 1 prosent i løpet av året synes ikke å skremme folk. Den kommer gradvis og i svært små sprang. Økningene er varslet og forutsigbare. Vi ser dessuten at mange flere kommer i arbeid og at reallønnsveksten er høy. Derfor er det få som bekymrer seg for å ta opp lån, sier Aamdal.

Han legger til at dagens tall fra Norges Bank ikke er overraskende, men at den stadige veksten ikke kan fortsette i det uendelige.