For studielån med tre års bindingstid settes fastrenten ned med 0,2 prosentpoeng til 5,4 prosent. Lån med fem års bindingstid får en rente på 5,2 prosent, ned 0,1 prosentpoeng, mens fastrenten på studielån med ti års bindingstid blir stående uforandret på 5,4 prosent.

Årsaken til renteendringen er korrigerte renteobservasjoner. Renteendringen gjelder fra 1. april.

Lånekassen presiserer at alle som allerede har søkt om fastrente for tre eller fem år, automatisk vil få de nye satsene selv om de har søkt på skjema der den tidligere satsen var oppgitt.

Søknadsfristen for å binde renten er 10. april. De som fortsatt sverger til flytende rente på studielånet må fra 1. april belage seg på en rente som ligger 0,8 prosentpoeng høyere enn laveste fastrentesats. 1. april er den flytende renten 6,0 prosent, mens den stiger til 6,2 prosent 1. juli.

De som ikke aktivt velger fast rente innen fristen, beholder flytende rente.