Lånekassen har innført den nye ordningen for å sikre seg at studenter ikke får for høy stipendandel ved å oppgi for lav inntekt, skriver Aftenposten Aften.

Lånekassen tar utgangspunkt i at søkerne tjener mindre enn frigrensen på 100.000 kroner i året. Det er de studentene som tjener mer, som risikerer å få stipend omgjort til lån.

Lånekassen vil året etter utbetalingen sjekke ligningen til samtlige studenter før støttebeløpet til den enkelte fordeles på lån og stipend. Inntil nylig tok de bare stikkprøver.

I tillegg til at stipendet justeres i etterkant, må studentene også dokumentere resultater for å få deler av lånet omgjort til stipend.

— Alle læresteder skal fra og med i høst sende oss vitnemål som vi vil gå igjennom før vi omgjør lån til stipend, sier informasjonssjef Wenche Merli i Lånekassen.

(NTB)