Det nåværende datasystemet ble utviklet på midten av 80-tallet, og det er problemer med å få tak i fagfolk på området. Lånekassen har derfor bedt Kirke-, utdannings— og forskningsdepartementet om 300 millioner kroner til et nytt system.

-Vi har justert og flikket på det i mange år, i takt med endringer i studiestøtteordningen. Nå er det ikke lenger mulig å bruke flikkemetoden. Får vi ikke ressurser, kan systemet i verste fall bryte sammen i løpet av noen år, sier direktør i Lånekassen, Turid Hundstad.

Lånekassen mener første del av pengene må komme i statsbudsjettet for 2002.NTB