-Overvåkingen har påvirket hele min tilværelse, mitt yrkesliv og mitt private liv. At jeg ikke er verdig en erstatning på mer enn 20.000 kroner, er latterlig. Det har ikke engang symbolverdi, sier 70-år gamle Kjell Landmark til Fedrelandsvennen.

Det tidligere Sosialistisk Folkeparti-medlemmet Landmark er den første som er innvilget erstatning for POTs overvåkingsvirksomhet, som medførte at han gikk glipp av karrieremuligheter.

Landmark vurderer nå om han skal gå videre med saken, ettersom han mener å kunne bevise at han også har blitt telefonovervåket.

I alt 1.490 personer har til nå søkt om innsyn i sine mapper, og utvalget har behandlet 426 av sakene. De fleste av søkerne har ikke vært registrert hos POT i det hele tatt. Til nå er 88 personer innvilget innsyn.

Fristen for å søke om innsyn går ut 31. desember 2002.NTB