For liten produksjon av både egg og lammekjøtt tvinger norske produsenter til utenlandsimport før påskehøytiden som står for døren. Egg fra Sverige og lam fra New Zealand skal sikre mattradisjonene.

For å dekke den økte etterspørselen etter egg før påske har produsenten Nortura sendt ut små hønseegg som ellers brukes i foredlingsindustrien på markedet. Dette er imidlertid ikke nok og 30 tonn egg fra Sverige skal hentes inn for å dekke etterspørselen, skriver Nationen.

– Vi var betydelig mer bekymret for situasjonen for en måned siden. Men slik det ser ut nå tror vi skal klare å dekke etterspørselen til denne toppsesongen, sier Astrid Pladsen i Nortura til avisen.

Også når det gjelder lammekjøtt, som også er sterkt etterspurt påskemat, tømmes de norske lagrene. Her kommer importvarene fra New Zealand og så langt tyder det på at 400 tonn lammekjøtt må til for å dekke behovet. Det betyr imidlertid at lagrene av lammekjøtt er tømt også før grillsesongen starter om et par måneder, og trolig må enda mer kjøtt importeres.