Først om du spiser i overkant av tre laksemåltider i uken året rundt vil du nærme deg taket for hvor mye dioksiner EUs og Norges myndigheter mener er forsvarlig.

Det viser anslag fra det norske Mattilsynet.

Et slikt forbruk tilsvarer 648 gram laks i uken.

  • For å gjøre anslaget regner Mattilsynet med at folk også får i seg en del dioksin fra andre matvarer.
  • Deretter tar tilsynet utgangspunkt i hva de siste målingene viser som er det faktiske innholdet av dioksin i laksen (som ligger under den øvre grensen for hva som er tillatt).
  • Til slutt beregner tilsynet hvor mye en voksen person på 70 kilo bør tåle dersom hele fiskedietten bare består av oppdrettslaks.

Spiser 24 kilo i året

Det gjennomsnittlige fiskeforbruket per nordmann er 24 kilo fisk og sjømat i året, ifølge statistikk fra Eksportutvalget for fisk, en markedsføringsorganisasjon for fisk og sjømat.

24 kilo i året tilsvarer at gjennomsnitts-nordmannen spiser 462 gram fisk per uke.

Men dioksin samler seg først og fremst i fett. Derfor er det forbruket av fet fisk som teller, ikke mager fisk som torsk og sei.

Tallene fra Eksportutvalget viser at bare cirka 100 gram av det ukentlige fiskeforbruket skriver seg fra de tre feteste fiskeslagene; oppdrettslaks, sild og makrell.

Når Mattilsynet vurderer hvor mye dioksin og andre miljøgifter vi kan få i oss, skjer det etter følgende formel: Hvor mye miljøgifter som finnes i maten ganget med hvor mye vi spiser.

Poenget er å unngå at det lagres opp mer mengder miljøgifter i kroppen enn at sjansen for å bli syk holdes innenfor det myndigheten har fastsatt som en akseptabel grense. Jo høyere konsentrasjon av miljøgifter, jo mindre bør vi spise.

Mye å gå på

En typisk nordmann setter ifølge Eksportutvalget fisk på middagsbordet to ganger i uken.

Den mest populære sjømaten er torsk, fulgt av reker — som begge er mager kost med lavt innhold av miljøgifter. Først på tredjeplass kommer oppdrettslaksen, deretter sei, sild, makrell og ørret.

Med dagens fiskeforbruk har gjennomsnittsforbrukeren mye å gå på i forhold til Mattilsynets vurderinger: Dersom det gjennomsnittlige forbruket av fet fisk bare besto av oppdrettslaks (som har de høyeste konsentrasjonene av dioksin) vil det være rom for å spise mer enn seks ganger så mye oppdrettslaks som i dag.

Miljøgifter som dioksin samles i fett, både hos dyr og fisk. Siden dioksinkonsentrasjonene er høyest i sjømat, på grunn av gammel og langvarig forurensing av havene, er det fet fisk som er den største kilden for dioksin i mennesker.

KAN SPISE SEKS GANGER MER: Dersom det gjennomsnittlige forbruket av fet fisk bare besto av oppdrettslaks,ville det være rom for å spise mer enn seks ganger så mye oppdrettslaks som i dag før man når faregrensen, viserberegninger fra Mattilsynet. ARKIVFOTO: KNUT STRAND