Årsaken er at det er funnet infeksiøs lakseanemi på fisk ved anlegget.

Fylkesveterinæren i Rogaland har bestemt at slaktingen av laksen ved oppdrettsanlegget skal starte tirsdag neste uke. I tillegg skal Statens dyrehelsetilsyn ved fylkesveterinæren og distriktsveterinæren lage en plan for tiltak i området i løpet av neste uke.

Infeksiøs lakseanemi regnes som alvorlig, og forårsakes av et virus. Dette viruset fører til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folks helse.

I oppdrettsanlegget i Ryfylke ble det påvist syk fisk i to av fem merder. Når fisken er slaktet må anlegget tømmes for vann før det blir vasket og desinfisert. Først etter seks måneder kan anlegget tas i bruk igjen.NTB