Lagmannsretten skriver i sin kjennelse at retten mottok en telefaks fra Per Kristian Orderuds forsvarer, advokat Cato Schiøtz. Der gjorde Schiøtz rede for at det i løpet av helgen var foretatt nye avhør av betydning for vurderingen av om det forelå skjellig grunn til mistanke mot ekteparet Orderud. Hovedinnholdet i de nye forklaringene var referert i telefaksen.

Mandag sa Cato Schiøtz at lagmannsretten ikke har tatt hensyn til nye opplysninger som kom fram etter to sentrale vitneforklaringer i helgen. I kjennelsen fra lagmannsretten står det imidlertid følgende:

«Lagmannsretten er kommet til at saken kan avgjøres på det grunnlag som foreligger, inkludert opplysninger om at det foreligger nye avhør med slikt innhold som referert i telefaksen fra advokat Schiøtz¤.

Lagmannsretten skriver videre at det er vanskelig å se tilstrekkelig motiv for drapene hos Per og Veronica Orderud, men det er vesentlig vanskeligere å se motiv for Lars Grønnerøds og Kristin Kirkemos befatning med trippeldrapene som ikke inkluderer Orderud, enten som hovedmann eller medvirkende til drapene.

NTB