Lagmannsretten besluttet torsdag at terrorsiktede David Jakobsen skal løslates fra varetekt. PST anket avgjørelsen på stedet, slik at 31-åringen tidligst slipper ut av fengselet fredag.

Retten fastslår at det verken foreligger unndragelsesfare eller fare for bevisforspillelse. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) var uenig i avgjørelsen og ba om oppsettende virkning til fengslingsspørsmålet var blitt anket til Høyesterett.

— Vi anker kjennelsen til Høyesterett og har begjært oppsettende virkning, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST.

Avgjørelse fredag

Borgarting lagmannsrett fikk torsdag ettermiddag PSTs begjæring. En avgjørelse vil imidlertid ikke være klar før fredag, så Jakobsen slapp ikke ut fra Oslo fengsel selv om retten mente det ikke lenger var grunnlag for varetekt.

Usbekeren Jakobsen (32) er en av de tre siktede i terrorsaken og har vært informant for Politiets sikkerhetstjeneste.

— Forholdene i hjemlandet hans er slik at det er lite aktuelt for ham å reise tilbake til dit, for å si det mildt, opplyser Jakobsens forsvarer, advokat René Ibsen.

De to andre siktede i terrorsaken, Mikael Davud og Shawan Sadek Saeed Bujak har siden forrige fengslingsmøter tilstått hver for seg at de hadde planer om å begå aksjoner.

Skulle sprenge ambassade

Den utpekte hovedmannen Davud har sagt at han ut ifra personlige motiver ville sprenge Kinas ambassade i Norge. Medhjelperen Bujak har derimot fortalt at målet var å ramme den danske avisen Jyllands-Posten fordi den trykket Muhammed-karikaturer.

Jakobsen har derimot fastholdt sin uskyld, men har erkjent at han kjøpte inn kjemikalier som kan brukes til å lage eksplosiver etter beskjed fra Davud. Ifølge Davud skal ikke Jakobsen ha visst om planene om å bruke stoffet til en attentat.

— Det har ikke vært noen ny vurdering av mistankegrunnlaget, men argumentene om unndragelsesfare har stått sentralt. Det er ingen andre steder i verden hvor det er trygt for Jakobsen å oppholde seg, og til hjemlandet er det ikke noe tema å reise til, sier advokat Kjell T. Dahl som er 31-åringens andre forsvarer.