Lagmannsretten har forkastet kjæremålet til Gamal Hosein. Dermed står forhørsrettens kjennelse om fire ukers varetekt ved lag.

Skien og Porsgrunn forhørsrett besluttet tirsdag å varetektsfengsle Gry Hoseins ektemann Gamal Hosein i fire uker. Hosein og hans advokat Jan Erik Granmo påkjærte kjennelsen, men kjæremålet ble altså ikke tatt til følge av Agder lagmannsrett.

Hosein er siktet for forsettlig drap eller medvirkning til forsettlig drap på sin kone Gry Hosein.

NTB