— Gudjonsson vitnet som vitenskapsmann, men etter min mening er det klare begrensninger i det materiale han har tilgang til. Han sa selv at han ikke er mer skikket enn andre til å si hvorvidt noen lyver eller snakker sant, påpekte lagmannen.

Det er Per og Veronica Orderud som har betalt for at Gudjonsson skulle foreta en vurdering av deres personlighet. (NTB)