Dersom ett parti foreslo medlemskap, i Storting eller regjering, ville regjeringen bli oppløst. Dette kommer frem i forhandlingsprotokollene, som nå er frigitt av Riksarkivet etter ti år. I tillegg til referat fra drøftingene ligger også de tre hemmelige protokollene.

Disse ble ikke inngått på Sem gjestegård i Asker, der resten av forhandlingen fant sted. De hemmelige protokollene ble avtalt på et møte i utenrikskomiteens rom på Stortinget 8. oktober 2001. Dette er det eneste rommet på Løvebakken som er totalt lydisolert og umulig å avlytte.

Selvmordsparagrafen

— Så er vi kommet til «selvmordsparagrafen».

Formuleringen er Kjell Magne Bondeviks egen, ifølge referatet. Han og hans parti KrF var sterke motstandere av norsk EU-medlemskap. Det samme var Lars Sponheim og Venstre på det tidspunktet. På andre siden av bordet satt tre svært iherdige EU-tilhengere fra Høyre: Partileder Jan Petersen, som skulle bli norsk utenriksminister, påtroppende finansminister Per-Kristian Foss og veteranen Inge Lønning, som hadde vært ja-general under folkeavstemningen syv år tidligere.

EF/EU-saken har sprengt flere norske regjeringer, og Bondevik ville sikre seg at det ikke skjedde igjen. Derfor fikk han de andre med seg på avtalen om å legge saken død. Også EØS-avtalen var omstridt, og EU var i ferd med å utvide seg østover. Bondevik, som hadde vært «far» for EØS-avtalen var livredd for at den måtte reforhandles. I protokollen er de enige om at den kanskje må endres litt, dersom EU blir større, men den skal ligge fast som Norges forhold til Europa.

Hemmelig flytteplaner

I en av de andre hemmelige protokollene er de tre partiene enige om å foreta visse endringer av forvaltningen, særlig etter press fra Høyre. De ville flytte Jernbanetilsynet og Luftfartstilsynet fra Samferdselsdepartementet, til det daværende Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Dit ville de også legge Sjøfartsdirektoratet. Ifølge protokollene ville de også endre kulturminneansvaret, og legge Riksantikvaren under Kulturdepartement og ikke under Miljøverndepartementet der etaten alltid har ligget.

Etter fire år i regjering ble ikke noen av disse endringene gjennomført. Derimot ble en del økonomiske virksomheter som Statkraft og SAS lagt under Næringsdepartementet.

Den tredje protokollen handler hovedsakelig om forholdet til Arbeiderpartiet, og hvordan den nye regjeringen skulle møte Aps statsbudsjett. Dette ble lagt frem av Karl Eirik Schjøtt- Pedersen (Ap) og Per-Kristian Foss (H) måtte styre etter det gjennom hele 2002.

- Ikkje terg meg

Tonen mellom de seks forhandlerne, tre fra hvert parti, virker rimelig god, ifølge referatene. Men stundom gnistret det til, særlig mellom KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland, og de to Høyre-mennene Foss og Inge Lønning.

Temaet en gang var flere private sykehus. Høyre ville ha det, KrF absolutt ikke.

Foss: - Men da vi drøftet likestilling i går ville du heve lønnen i kvinneyrkene. Dette er jo kvinneyrker.

Svarstad Haugland: - Ikkje terg meg no.