Viktig byhistorie gikk også tapt da byens største og verneverdige brygge brant ned til grunnen. Brannen ble meldt til politiet ved 17.40-tiden.

Lofotkompaniets lagerbygg på Lossiusbryggen var det første som ble offer for flammene. Siden spredte flammene seg til tre andre bygninger i bryggekomplekset. På grunn av kraftig vind tok det også fyr i flere bolighus på Nordlandet.

Cathrine Lossius Sagli er nestsjef for den tradisjonsrike familiebedriften, som eies av Karin og Lorentz Andreas Lossius og driver med klippfiskproduksjon. Hun bekrefter overfor NTB at det ikke fantes noe sentralt brannvarslingsanlegg i lagerbygningene.

— Det var ikke brannalarm i disse lokalene. Vi anså ikke bygningene for å være brannfarlige, sier Lossius Sagli.

Hjelp fra Kripos

Bryggen har vært brukt til klippfiskproduksjon i flere århundrer. En storleveranse til Spania blir nå forsinket. Klippfisk for 15 millioner kroner gikk tapt.

— Totalt er det 11 ansatte i bedriften. I tillegg til klippfisken som er gått tapt kommer skadene på hus og inventar. Det viktigste nå er at vi hjelper kundene gjennom andre leverandører, sier Lossius Sagli.

Full alarm

Rundt 140 personer jobbet på spreng under storbrannen. Brannvesenet stilte med 66 personer fra egen avdeling, naboavdelingen, Sivilforsvaret og mannskaper fra Kvernberget lufthavn. Foruten politiet var det også assistanse fra Røde Kors og en redningsskøyte.

Ordfører Dagfinn Ripnes betegner storbrannen som en katastrofe for Kristiansund. Nå vil han ta initiativ til at sikkerheten skjerpes og at det som er igjen av kulturminner bevares.

— Dette er forferdelig trist. Nå må vi ta samling i bånn og gjøre alt som er mulig for at dette ikke skjer igjen. Et av hovedproblemene er at disse bygningene står tomme. Sammen med Fylkeskonservatoren må vi jobbe for en bedre sikkerhet, sier Ripnes til NTB.

Ordføreren mener det blir viktig å finne balansen mellom kulturvern og sikkerhet. Han ønsker en total verneplan som er mer fleksibel enn dagens.

— I kartleggingen må vi også se på brannvarsling. Her blir vi nødt til å ta et spleiselag for de verneverdige bygningene, sier han Lofotkompaniet var den siste klippfiskbedriften i byen og har tilhørt samme familie i 160 år.

Kristiansund var Norges klippfiskhovedstad i 200 år. På det meste gikk 60 prosent av all klippfiskeksport gjennom denne byen.

(NTB)

TITALLS MILLIONER TAPT: Årsaken til den omfattende brannen i Kristiansund fredag var fortsatt ikke kjent lørdag kveld. Viktig byhistorie og verdier for flere titall millioner kroner gikk tapt.
FOTO: SCANPIX