— På ett tidspunkt i vinter sto 200 biler fast i en av tunnelene. Målet er å få på plass et vintertrygt samband på grunn av både næringsliv, kostnader og reduksjon i kjøretid og ulykker, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

E 134 over Haukeli er det mest trafikerte veisambandet mellom østlandet og vestlandet. I mange år har det vært arbeidet med utbedringer, og nå har regjeringen besluttet å satse på en utbedring av dagens trasé.

Det innebærer bygging av to nye, lange tunneler, og ifølge Kleppa store innsparinger i både kjøre- tids- og ulykkeskostnader.

Eventuelt vedtak om bygging vil imildertid ikke skje før våren 2013.

— Det viktigste med denne beslutningen er at bompengeselskapet og berørte kommuner vet hvor veien skal gå og kan planlegge med det, sier Kleppa.