Det mener rektor Omar Mekki ved Skranevatnet skole. Han vil ha prosesser med foreldresamarbeid fra start til mål.

Leder for Foreldrerådets arbeidsutvalg, Svein Frøystad mener foreldrene har reell innflytelse, og berømmer skolens innsats for å dra foresatte med.

– Foreldrene er involvert i veldig mye. Til tider så mye at enkelte synes at det blir vel mye av det gode, smiler han.

Om både Mekki og Frøystad fastslår at de har høy aktivitet og et godt foreldresamarbeid, så er skolen ikke en kardemommeby. Atferdsproblemer finnes.

– Men jeg tror vi har lite av det, sier FAU-lederen.

Utenfor skolebygningen står flere sjuendeklassinger med beina plantet midt oppi et av trivselstiltakene på skolen. En ekte grisebinge.

– Komme, komme, lokker Siren-Charléen Krebs. – Kom og spis …

Nøffi nøler ikke lenge. Snart stikker hun nesen ned i bøtten med skolematrester.

– Hun er alltid sulten, smiler elevrådsleder Anja Rørvik.

På BTs spørsmål om hvordan hun opplever skolemiljøet, svarer hun slik:

– Det er veldig bra. Vi tar vare på hverandre. Ingen skal stenge noen ute, alle skal ha noen å være med. Hvis noen går alene, spør vi om de vil være med å leke. Men det er sjelden noen går alene.

Her er noen av samarbeidsgrepene på Skranevatnet skole:

  • Før skolestart på første trinn og på første skoledag, samler rektor foreldrene og snakker om skolens visjoner for blant annet samarbeid.
  • På det første av årets møter fortalte de voksne hvilke forventninger de har til skolen. Et nytt foreldremøte skal fø lge punktene opp.
  • Alle foreldrekontakter og lærere samles hver høst, og diskuterer forventninger, samarbeid og trivselstiltak.
  • Da skolens visjon og utviklingsplan ble laget i 2003 deltok alle foreldrekontakter med vara, lærere og assistenter. Det samme skal skje i 2006.
  • I 2001 laget skolen en sosial læreplan i nært samspill med FAU. Den inneholder blant annet: Forebyggingsstrategier og beskrivelser av verdier.
  • Temamøter for foreldre og personale.