250-300 foreldre og søsken av de drepte fra Utøya skal følges opp gjennom egne, landsdekkende samlinger.

— Vi har vurdert det som faglig viktig å gi tilbudet. Så vil det være opp til familiene om de vil delta. Det handler om å mestre hverdagen, å lære seg teknikker for å leve med en sorg som stor for mange, sier Toril Lahnstein, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Samlingene blir arrangert tre ganger: Første gang i november, deretter en samling til våren og den siste i forkant av ettårsmarkeringen. Samlingene vil bli lagt til helger, og trolig til Gardermoen.

Senter for krisepsykologi i Bergen har hovedansvaret for samlingene. De skal samarbeide med Modum bad i Vikersund og sorgenheten ved Akershus Universitetssykehus.

— Barn og voksne vil ha hvert sine opplegg. Derfor trenger vi tre fagmiljøer, sier Lahnstein.

Samtidig søker flere av de pårørende og overlevende seg til psykisk helsevern, som psykologsamtaler og annen terapi. Lahnstein sier kapasiteten de har fått meldt tilbake fra landets fylkesmenn, vil være

I tillegg til de landsdekkende samlingene, blir det også arrangert regionale møter.

— Mange ulike grupper og nettverk blir dannet. Det spesielle i denne situasjonen, er den felles rammen gjennom AUF. Lokallagene til Ap og AUF prøver å holde aktiv kontakt med ungdommene.