Listen skal være klar i løpet av noen uker, skriver Dagens Medisin.

For at fastlegene skal kunne ta imot de viktigste pasientene, har nå Helsedirektoratet bedt Legeforeningen utarbeide en oversikt over pasienter som kan vente med kontroll eller behandling.

– En slik oversikt vil hjelpe fastlegene i deres daglige arbeid. Vi trenger en lik prioritering over hele landet, sier Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Tiltaket skal hindre unødig ventetid og press på fastlegekontorene i forbindelse med at mange samtidig vil bli syke av svineinfluensaen.