Det internasjonale spillselskapet gikk på et sviende nederlag da det trakk staten for retten etter å ha fått avslag på sin søknad om å få markedsføre sine spilltjenester i Norge. Kulturminister Trond Giske kalte det en «overlegen seier for norsk spillpolitikk» da Oslo tingrett avsa dom i favør av staten i fjor høst, og konkluderte med at det norske lovverket ikke var i strid med EØS-avtalen. Retten fastslo at dagens lovgivning gir samfunnet og befolkningen den mest effektive beskyttelsen mot farene ved pengespill.

Ladbrokes sier i en pressemelding torsdag at det ikke anser en videre rettsprosess for å være i selskapets beste interesse. Borgarting lagmannsrett skulle ha behandlet anken tirsdag i neste uke.

«Forbrukerens interesser ivaretas best gjennom fri og rettferdig konkurranse mellom lisensierte og regulerte operatører, og Ladbrokes forblir dedikert til dette syn», heter det i meldingen.

Ladbrokes har 2.583 spillbutikker og 14.000 ansatte verden over.