Ifølge undersøkelsen gleder bare 23,6 prosent seg til valgkampen, mens 68,7 prosent gleder seg ikke. 7,6 prosent sier de ikke er helt sikre på hva de skal mene om høstens valgkamp.

Det er velgerne som tradisjonelt stemmer på Arbeiderpartiet som gleder seg minst. Arbeiderpartiets partisekretær mener det er et godt tegn.

— Folk gleder seg til jakta eller til høstferien, ikke til valget. Det er noe vi gjør i det politiske miljø, sier partisekretær Solveig Torsvik til Nationen.

En fylkesvis inndeling viser at det er velgere i Østfold, Telemark og Finnmark som har minst interesse av kommunevalget. Velgere i Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane gleder seg derimot mer enn andre.

NTB