Men Petersen og Høyre mistet gjennom sin håndtering av saken mer enn statsministerstolen. Nå må partiet være forberedt på tåle at Venstre og KrF trumfer gjennom sine saker i høyt tempo. Kjell Magne Bondevik var i går krystallklar på at dette vil koste for Høyre.

— Før vi kan gå inn i nye sonderinger og eventuelle forhandlinger, må vi avklare om det er bevegelse på politiske saker, sier han.

— Vi må sluke flere kameler som en del av prosessen, erkjenner Høyres Per-Kristian Foss. Han blir av mange, også i KrF og Venstre, sett på som en naturlig finansminister hvis de tre partiene blir enige.

Da alvoret sank inn i Høyre, hadde mange fremstående partimedlemmer problemer med å forsvare sammenbruddet i forhandlingene. Det ble ikke bedre av at bruddet kunne vært unngått dersom Petersen og forhandlingsledelsen hadde sørget for avklaring i egne rekker på forhånd.

— Petersen mente selv han ikke kunne gi bort statsministerposten uten å bryte mandatet partiet hadde gitt ham. Men han burde kanskje tatt seg tid til et møte om dette før bruddet kom i går, sier en Høyre-kilde til BT.

Firkantet tolkning

Klokken 12.00 kom Petersen til sine egne vel vitende om at en ren Høyre-regjering ikke hadde støtte i Stortinget. Carl I. Hagen hadde gitt ham klar beskjed om å gå noen runder til med sentrumskameratene i Venstre og KrF.

På møtet i Høyre skal forhandlingsledelsen ha fremstilt det som om mandatet gruppen hadde gitt dem, bremset for en løsning tirsdag. Ledelsen mente det ikke ga rom for å forhandle bort statsministerposten.

Slett ikke alle i Høyre har tolket mandatet så strengt, men ingen i partiet ser seg tjent med en debatt rundt dette. I går handlet det om ikke å bli sittende med svarteper.

Vraket strategien

Ingen i Høyre tok til motmæle da Jan Petersen lanserte ønsket om å tilby Kjell-Magne Bondevik statsministerposten. Tvert imot. Det var med lett hjerte Høyre kastet vrak på forhandlingsstrategien Petersen har holdt seg til de siste to ukene.

— På lang sikt tror jeg dette vil vise seg å være klokt, sier Per-Kristian Foss, som selv er en av partiets tre forhandlere.

Han understreker at det var Petersen selv som ba om nytt og utvidet mandat.

— Jeg er veldig glad for det resultatet vi er kommet til. Det viktigste er ikke posisjonene, men politikken, sier stortingsrepresentant Øyvind Halleraker fra Hordaland. Han mener det var en veldig liten ting som var i ferd med å velte mulighetene for en Høyre-sentrum-regjering.

Kunne blitt opprør

Bergens Tidendes ringerunde til fylkesledere tirsdag kveld avdekket at det er liten stemning i partiet for å danne en ren Høyre-regjering. Ved å be om nytt mandat og åpne for å gi statsministerposten til Bondevik unngikk trolig Petersen et opprør i egne rekker.

— Vi har ingen stor lyst til å gå i regjering alene. Det ville bli et for smalt grunnlag, sier stortingsrepresentant Trond Helleland fra Buskerud.

Ingen i Høyre beklaget onsdag at Kjell Magne Bondevik nå ser ut til å bli statsminister.

— Konklusjonen i Høyre var entydig. Det er viktig å etterkomme velgernes ønske om regjeringsskifte, sier Ansgar Gabrielsen.

Venstre og KrFs betingelser for å gjenoppta sonderingene er at Høyre strekker seg langt når det gjelder blant annet distrikts-, landbruks- og miljøpolitikk. Høyre må gjøre det klinkende klart at de er villige til å komme sentrumspartiene i møte. Hvis det skjer, vil sonderingene fortsette. Venstre og KrF har møter i sine landsstyrer og grupper i løpet av helgen og mandag. Først da vil det være klart om formelle forhandlinger kan dras i gang på Sem Hovedgård utenfor Asker.

KANDIDATER: Per-Kristian Foss er finansministerkandidat, og tror det var klokt av Høyrelederen å tilby Kjell-Magne Bondevik statsministerposten.
FOTO: SCANPIX