Landsrådet har vært omstridt i lang tid. Arbeidstilsynet har blant annet pekt på uheldige sider ved denne organisasjonsfomen.

Nå blir det ettårige perioder mellom landsmøtene. I mellomtiden blir selskapet styrt av sentralstyret, som nå har fått utvidet mandat.

Landsrådet skulle i utgangspunktet ha en kontrollerende funksjon i selskapet, men flere sentrale aktører mener at landsrådet tiltok seg mer makt enn tiltenkt.

Det var et enstemmig sentralstyre som fremmet lovforslaget om nedleggelse av landsrådet.

Visepresident Anne Breiby var blant dem som gikk i bresjen for å omleggingen.

— Landsrådet må bort for å bedre styrets muligheter til å styre. Fjernes landsrådet, vil medlemmenes engasjement bli større, sier Breiby til NTB.

Breiby er tidligere statssekretær i Næringsdepartementet under statsminister Gro Harlem Brundtland. Hun har i dag flere styreverv, og underviser også i styrearbeid.

Breiby har hele sentralstyret i selskapet bak seg når hun foreslår at landsrådet legges ned. Landsmøtet tar senere lørdag stilling til forslaget.

Landsrådet i Redningsselskapet er selskapets høyeste organ mellom landsmøtene og består av de 13 mektige distriktssjefene i selskapet.

De siste årene har landsrådet, som ledes av Niels Christian Bang, sjelden maktet å opptre samlet i viktige avgjørelser for selskapet. Landsrådet er delt på midten, og ofte har rådets vedtak blitt fattet med sju mot seks stemmer.

Erichsen, Jarl Fr.