— Vi ville ikke lage oppstuss før vi visste hva dette var for noe. Undersøkelsene ble gjort diskret. Vi var ikke interessert i å «blåse» noen. Til å begynne med var det svært få i Selmer som visste hva som foregikk. Ikke engang alle på økonomiavdelingen var informert, fortalte økonomidirektøren i det som nå er Selmer Skanska i Bergen byrett i går.

Tre tidligere betrodde Selmer-sjefer er tiltalt for økonomisk utroskap, etter at rehabiliteringen av flere praktbygg på Espeland ble belastet entreprenørfirmaet de jobbet i. To av dem erkjenner å ha fakturert Selmer for nesten 14 millioner kroner, i et prosjekt som helt og holdent var privat. De hevder imidlertid at toppledelsen visste hva som foregikk, og at det hele tiden hadde vært meningen å gjøre opp for seg.

«Visste ingenting»

Økonomidirektøren, som vitnet i går, nektet for at den storstilte oppussingen var klarert av den sentrale Selmer-ledelsen. Han ble først klar over at regiondirektørene og prosjektlederen hadde gått sammen om å kjøpe det 21 måls store praktområdet i Fana, da det i januar 1998 begynte å gå rykter i Bergen om at de hadde et eget selskap på gang. I redegjørelsen som han da ba om å få, skrev de tiltalte at det var igangsatt mindre rehabiliteringer på Espeland. Mindre beløp var blitt belastet Selmer, og deretter viderefakturert på «vanlig måte».

— I februar slo en på regnskapsavdelingen alarm. Han hadde funnet flere fakturaer som han ikke trodde hadde noe med Selmer å gjøre. Jeg ba da de tiltalte om å få en fullstendig oversikt over alle forbindelsene mellom dem, eiendomsselskapet deres og Selmer, fortalte økonomidirektøren.

«Nektet å samarbeide»

Svarene han fikk, oppfattet han som ufullstendige. I ukene som fulgte jobbet han intenst for å kartlegge hvilke regninger som Selmer hadde betalt, og som egentlig var utstyr og arbeid som var utført på Espeland.

— De tiltalte vedkjente seg noen av fakturaene. Andre ble opplyst å være prosjekt på Kollsnes og andre steder. Etter sterkt ønske fra de tiltalte gikk vi ikke ut i organisasjonen og spurte andre om dette stemte. Under hele prosessen opplevde vi at de tiltalte ikke ville samarbeide, og at vi måtte slite for å rekonstruere det som hadde skjedd, sa økonomidirektøren.

9.mars vedgikk to av de tiltalte at de hadde belastet Selmer for 3,6 millioner kroner. 12. mars ble det inngått en avtale der de erkjente å skylde Selmer 12,7 millioner kroner. Samme dag ble begge avskjediget. Etter at gjeldsbrevet ble undertegnet, dukket det opp flere fakturaer - til tross for at vi hadde vært enige om at alle kort skulle legges på bordet. Vi oppfattet dette som at de tiltalte hadde sittet og løyet oss opp i ansiktet, sa økonomidirektøren.

fakta/ Selmer-skandalen Våren 1996 kjøpte tre tidligere Selmer-sjefer en eiendom på Espeland med flere herskapshus. Planen var å pusse dem opp, og selge dem hver for seg. Rehabiliteringen som kom på nesten 14 millioner kroner, ble belastet Selmer. To av de tre tiltalte hevder at dette var klarert av toppledelsen, men at direktørene ikke vil stå ved dette i dag. I retten har den ene tiltalte hevdet at pengene ble tappet fra «hemmelige konti» etter Kollsnes-utbyggingen. Ifølge ham ga dette prosjektet Selmer et ekstraordinært overskudd på mellom 80 og 100 millioner kroner, som aldri ble rapportert. Den tredje tiltalte trakk seg ut fra Espelandprosjektet før den interne granskingen begynte. Han nekter for å ha visst om annet enn mindre «forskutteringer» fra Selmers side. Han ble avskjediget fra entreprenørfirmaet grunnet uregelmessigheter rundt byggingen av hans private hytte. Rettssaken mot de tre har pågått i to uker, og fortsetter i en uke til.