Det har vært spekulert i om Statskog ville legge inn bud på eiendommen Vestre Vollene, men det har ikke blitt gjort, ifølge NRK Dagsnytt.

– Vi har hatt en kontakt med megler, hvor vi bare ville undersøke hvordan det går. Vi oppfattet den responsen der og da som at det ikke var aktuelt for oss å legge inn et bud innenfor det mandatet Statskog har, som er å kjøpe enkeltstående eiendommer for inntil 30 millioner kroner, sier informasjonssjef Bjørn Tore Hals i Statskog til NRK.

Allmennheten har i dag rett til fri ferdsel, telting, rasting og bærplukking på eiendommen, som i sin helhet ligger innenfor grensene for Hardangervidda nasjonalpark.

Retten til jakt og fiske er imidlertid en eksklusiv grunneierrett. Allmennhetens adgang avhenger derfor av eierens velvilje og den prisen han eventuelt setter på jakt— og fiskeadgang.

– Dersom eierne skulle være villige til å selge til det offentlige for en akseptabel pris, vil regjeringen selvsagt vurdere dette seriøst, sa miljøvernminister Helen Bjørnøy i spørretimen i Stortinget 9. november.