— Dette er svært beklagelig, sier rådmann Einar Jakobsen til avisen Inderøyningen.

Den avdøde hadde avtale med kommunen om hjemmehjelp en dag i uken. Ettersom ingen besøkte han etter forrige hjemmehjelpsbesøk, ble han liggende i seks døgn før noen ble klar over hva som var skjedd.

Jakobsen forteller at mannen ikke ønsket mer tilsyn, og at det dermed blir en vanskelig balansegang mellom det å gi et forsvarlig tilbud, og det å være påtrengende i forhold til folks privatliv.

Rådmannen signaliserer imidlertid at han vil ta initiativ til at det blir foretatt en full gjennomgang av tilsynsrutinene umiddelbart etter påske.

NTB