Ikke siden streiken i LOs Norsk Kommuneforbund (nå Fagforbundet) ble stoppet med tvungen lønnsnemnd av den daværende Ap-regjeringen i 1992, har denne gruppen vært i streik.

Leder Anders Folkestad i det streikeaktuelle Unio mener at statistikken beviser at Norge er europamester i å betale for lite for utdannelse:

— Arbeidsgiverne og politikerne spiller hasard med lojaliteten til utdanningsgruppene i offentlig sektor. De store profesjonene er i utgangspunktet meget lojale overfor offentlig velferd og kollektiv lønnsdannelse. Men det finnes grenser, sier Folkestad til Dagens Næringsliv.

Forskningsleder Torgeir Aarvaag Stokke i Fafo peker på at lønnsoppgjørene i kommunal sektor ofte har vært en kamp mellom LO og YS samlet på den ene siden, og utdanningsgruppenes forbund på den andre.

— For arbeidsgiverne (kommunene og staten) kan det bli et spørsmål om hvem man velger å ta en konfrontasjon med. LO og YS har flertallet av medlemmene, sier Stokke.