–Prisvinneren har i sin allsidige viseproduksjon i hovedsak skildret vanlige arbeidsfolks liv, og han er kjent for oss som fornyeren av arbeiderbevegelsens sangskatt, sa LO-sekretær Per Gunnar Olsen på vegne av juryen.

–Jeg er rørt og beæret, og ser dette som et håndslag fra alle norske arbeidskamerater, sa Stein Ove Berg — og sang sin "Ta hverandre i handa og hold" sammen med kongressdeltakerne.

NTB