I talen sin ved åpningen sa Flåthen at de postansatte skal vite; LO står bak dem.

— Vi ber om en konsekvensutredning av hva postdirektivet vil bety i Norge. Både faren for sosial dumping og betydningen for postombæringen over hele landet. Posten er viktig for bosetting og sysselsetting i Norge, derfor er vi på vakt, sier Flåthen til bt.no.

– Hvor langt er LO villig å gå for å stoppe det som blir kalt fullføringen av det indre marked for posttjenesten?

— Som sagt vil vi be om en utredning, og vi vil ha direktivet utsatt.

Det kan Norge gjøre, men det kan få konsekvenser, frykter mange. Etter planen skal postdirektivet bli iverksatt i løpet av 2011, men EØS-avtalen åpner for at det kan utsettes til 2013.

Baksiden av den medaljen kan være at norske bedrifter innen distribusjon kan miste oppdrag i andre land innenfor EØS-området.

Krig på kysten LO-lederen tok også et voldsomt oppgjør med de seks skipsverftene på Vestlandet som har gått rettens vei for å hindre såkalt allmenngjøring av tariffavtaler.

– De vil gå til sak for å kunne innføre sosial dumping, det vil LO aldri akseptere. Jeg har sagt til den nye NHO-lederen John Bernander det samme jeg har sagt til Finn Bergesen jr:- Vil dere ha krig, skal dere få krig.

– Hvilken form for krigføring tenker du på?

— Vi er villig til å slåss for å hindre forskjellsbehandling av arbeidsfolk. Der er vi og NHO klart uenige. Det samme gjelder spørsmålet om lokale forhandlinger i offentlig sektor. Slikt vil skape ulikheter, og det vil ikke fremme likelønn, som er en viktig sak for LO, understreker Flåthen.

LO-kongressen skal pågå hele uken i Folkets Hus i Oslo, med voteringer fredag ettermiddag. Da blir det også klart hva LO vil gjøre med postdirektivet.

Da blir det også klart om LO tar omkamp om tjenestedirektivet som Stortinget vedtok i vinter. De færreste tror det.

ÅPNET: Roar Flåthen under åpningstalen til LO-kongressen.
STIAN LYSBERG SOLUM / SCANPIX