– Vi leser anbefalingen fra SFT slik at de går inn for rensing fra dag én, fordi de frykter at det ikke vil bli noen rensing i det hele tatt hvis dette ikke skjer. Denne usikkerheten må regjeringen og utbygger bidra til å fjerne slik at det er grunnlag for å bygge gasskraftverk på Mongstad, sier Flåthen til NTB.

– Vi er glade for at SFT i så stor grad legger vekt på kjøp av CO2-kvoter i en periode og krav om rensing fra et senere tidspunkt. Det betyr at også SFT har sett argumentene for å få realisert Mongstad, fortsetter LOs nestleder.

Han mener at det politisk vil være veldig vanskelig å si nei til et så godt prosjekt som Mongstad.

– LO jobber for å få til CO2-håndtering av gasskraft i Norge. Hvis Mongstad realiseres, vil det styrke mulighetene betraktelig for å få til en verdikjede for CO2 med injeksjon og mer oljeutvinning i Nordsjøen, sier Flåthen.

LO forventer at regjeringen i den videre behandling av saken tar hensyn til at klimaeffekten blir den samme ved kvotekjøp som ved rensing.

– Dersom Mongstad ikke blir bygd, styrer vi mot kraftkrise i Midt-Norge og Hordaland. Blir Mongstad utbygd kan vi nyttiggjøre oss denne kraften allerede om to og et halvt til tre år, sier LOs nestleder. (©NTB)