— For meg kan de private godt utføre oppgavene, så lenge vi bevarer offentlig styring, sier Bjørndalen til Dagens Næringsliv.

Det viktige er at tilbudet er godt, at lommeboken ikke avgjør om du skal få tjenesten og at vi får utført tjenesten til en riktig pris, sier Bjørndalen, som understreker at de ansattes lønns- og arbeidsvilkår må bevares.

Bjørndalen roser Ap-regjeringens arbeid med å fornye offentlig sektor. Han er kritisk til hvordan LOs største forbund - Kommuneforbundet - opptrer.

— Slik jeg skjønner forbundet, så ønsker det å gå aktivt inn for fornyelse og omstilling. Men det blir nok ikke oppfattet som det blir gjort med stor entusiasme, er jeg redd.

Bjørndalen møter motbør fra lederen i Norsk Kommuneforbund, Jan Davidsen.

— Anbud og konkurranseutsetting går ut over de ansattes faglige og sosiale rettigheter, sier Davidsen. Han mener at bruken av anbud svekker kvaliteten på tjenestene og sier at konkurranseutsetting samtidig betyr et krav om at arbeidskraften skal levere 100 prosent. De som ikke klarer det, faller ifra når tjenester blir satt ut på anbud.

(NTB)