Mens LO fikk redusert medlemstallet med 20.000 i fjor var nedgangen på 10.000 året før. I 1998 nådde medlemstallet i organisasjonen et topp-punkt med 839.000 medlemmer.

LO-nedgangen kommer i en periode der medlemstallet i de landsomfattende arbeidstakerorganisasjonene går opp.

I SSB har man ennå ikke lagt fram medlemstallene for de landsomfattende arbeidstakerorganisasjonene for år 2000. Men året før steg medlemstallet i disse organisasjonene med drøyt 5.000 personer. Økningen i 1998 var på 23.000 personer og på nesten 30.000 året før.

Blir eldre — Den interne pensjoneringen av egne medlemmer er høyere enn i de andre forbundene, sier forsker Torgeir Stokke ved Forskningsstiftelsen FAFO når han skal forklare nedgangen. I samme slengen påpeker han det problematiske for LO at medlemsmassen blir eldre.

Ifølge NRK har LO vansker med å rekruttere nye medlemmer fra de voksende bransjene, blant annet innen IT-sektoren. Stokke sier det særlig er andre organisasjoner som fanger opp arbeidstakere med høyere utdanning.

Jevn vekst i YS YS har i de siste årene hatt en jevn vekst i medlemstallet, opplyser informasjonsleder Klaus Færevaag. I 1999 økte medlemstallet i YS, ifølge SSBs statistikk, med 5.000, mens økningen i 1998 var godt over 7.000.

Også i fjor hadde organisasjonen en økning følge Færevaag.

— Det er privat sektor som øker mest, det vil si funksjonærer i denne sektoren, sier Færevaag til NTB.

(NTB)