– Vi synes dette var et veldig godt utgangspunkt for ikke minst den videre diskusjonen om en fremtidig AFP-ordning, sier LO-nestleder Roar Flåthen til NTB.

Han konstaterer at regjeringens bidrag til AFP-ordningen blir lovfestet og sikret fram til det nye pensjonssystemet skal innføres i 2010.

– De garanterer samtidig at hvis det blir flere organiserte, så skal de også øke det statlige bidraget. Så inviterer de partene til en bred prosess for å tilpasse AFP til Folketrygden, og det er positivt, sier Flåthen.

Opplegget rundt AFP vil sikre at man kan gå av med verdighet ved fylte 62 år, selv om regjeringen legger opp til å få flere til å stå i jobb, mener LO.

Godord

Flåthen har etter en første gjennomgang av pensjonsmeldingen stort sett bare godord å komme med.

Høyere pensjon for de med lavt lønnsnivå, som vil slå positivt ut for mange kvinner, samt bedre opptjeningsregler for arbeidsledige og for ufrivillig deltidsarbeidende, er blant høydepunktene for LO.

– De gir også pensjonsopptjening for verneplikt og omsorg, og de fjerner minstepensjonsfella. De levere på mange områder som var viktige for kongressen da vi debatterte dette, sier Flåthen.

– Høytlønte vinner

Han er samtidig ikke med på at regjeringens opplegg straffer de høytlønte.

– Høytlønte er faktisk også en pensjonsvinner, fordi man øker opptjeningsprosenten til 37. Det gjør at de kommer bedre ut enn med dagens modell, selv om man stopper opptjeningen ved 7 G, sier Flåthen.

LO vil nå gå grundig inn i de enkelte punktene i meldingen, men er positive til den videre prosessen med pensjonsreformen.

– Nå må vi gå mer detaljert inn i selve meldingen, men hovedoppfatningen er positiv. Så får vi komme tilbake til andre ting senere, sier Flåthen.