Svaret er syv. En kosetur med gondolbanen Fjellheisen lokket nesten tre ganger så mange SV'ere som et besøk for å høre hvordan fiskeindustrien har det.

— Jeg opplever at SVs troverdighet i den økonomiske politikken har steget betraktelig, sa nestleder Øystein Djupedal i Bergens Tidende fredag.

Djupedal erkjenner at SV appellerer i mye større grad til ansatte i offentlig sektor enn til ansatte i det private næringslivet, men ifølge Djupedal er oppslutningen om SVs næringspolitikk på stigende kurs. Men når partitoppene samles i Tromsø, der fiskefartøyene ligger på rekke og rad langs havnen, brukte de ikke anledningen til å markere interesse landsdelens viktigste private næringsliv.

Liten interesse

Hva forteller oppslutningen om besøkte til fiskeindustrien om interessen for næringspolitikk i SV?

— At den er meget lav, sier LOs nestle-der Finn Erik Thorsen.

- Bekymrer det LO?

— Vi er bekymret for politiske partier som ikke tar næringspolitikken alvorlig nok, sier Thorsen. I går erstattet Thorsen en syk LO-leder Gerd-Liv Valla som taler på SV-landsmøtet.

Thorsen brukt storparten av talen til å rose SV for et godt samarbeid med fag-bevegelsen, og takke for verdifull støtte - sist da SV var med på å sikre subsidiering av norske sjøfolk gjennom den såkalte nettolønnsordningen.

ý Det bidro til å redde flere tusen arbeidsplasser på sjøen. Takk skal dere ha, sier Thoresen.

Hard kritikk

Men LO-nestlederen retter hard kritikk mot SVs industripolitikk. I talen angrep Thoresen SV spesielt for å si nei til gasskraft og for ikke å ville føre en energipolitikk som sikrer stabilt lave energipriser, til glede for industrien. - Det som mangler er en bedre industripolitikk for verdiskapning, som igjen er grunnlaget for sysselsetting, sier han. Det pågår en industridød som rammer en rekke lokalsamfunn over hele landet, mener Thoresen.

— Den beste distriktspolitikken er å sørge for at arbeidsplassene i distriktene reddes, sier Thoresen.

Hvordan gikk det med de syv som ville besøke fiskeindustrien?

Turen ble avlyst.

Bedriften fikk ikke tak i fisk.

IKKE HELT BRA: LOs nestleder Finn Erik Thoresen refser Kristin Halvorsen og SVs industri-politikk, spesielt motviljen mot gasskraftverk. FOTO: KAJA BAARDSEN, SXANPIX