Årets lønnsoppgjør mellom LO og NHO er i havn. 1 krone mer i timen til alle, og ytterligere 1 krone til lavtlønte er resultatet av lønnsforhandlingene.

Med lavtlønte menes de som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si under 319.000 kroner.

— Tatt i betraktning den vanskelige situasjonen i konkurranseutsatt næringsliv med lav etterspørsel og økende ledighet, må vi si oss fornøyd med resultatet, sier LO-leder Roar Flåthen.

Oppgjøret omfatter omkring 200.000 lønnstakere.

Si din mening om lønnsoppgjøret i kommentarfeltet under.

SCANPIX