Forslag til et modernisert solidaritetsalternativ har i dokuments form gått to runder i samarbeidskomiteen mellom LO og Ap, og skal nå skal være så godt som klart. Der pekes det blant annet på betydningen av lavere lønnsvekst.

I programerklæringen heter det ifølge Dagbladet at "Dersom vi skal sikre en sterk konkurranseutsatt sektor, må lønnsveksten ikke være høyere enn i utlandet. Samtidig kan ikke lønnsveksten i resten av økonomien ligge over lønnsveksten i industrien, dersom industrien skal klare å holde på arbeidskraft."

Ap og LO er også opptatt av at folk skal jobbe så lenge det er mulig. Derfor foreslår de at eldre bør få tilbud om både kortere arbeidstid og lengre ferier for ikke å bli utbrente.

I tillegg ønsker Ap og LO å styrke innvandreres rettslige beskyttelse slik at diskrimineringen av dem i arbeidslivet stanser, og flere av dem kommer i jobb, skriver Dagbladet.

Foto: MORTEN HOLM, SCANPIX
ENIGE: LO-leder Gerd-Liv Valla og Ap-leder Jens Stoltenberg er enige om et nytt solidaritetsalternativ.
Foto: MORTEN HOLM, SCANPIX