LO-sekretariatet vedtok mandag en høringsuttalelse som gjentar fagbevegelsens støtte til en statlig overtakelse av sykehusene, men som reiser sterke innvendinger mot deler av helseminister Tore Tønnes forslag.

— Sosial- og helsedepartementets lovforslag gir åpning for å privatisere sykehusdrift. En utvikling mot privatisering av sykehustjenester er helt uakseptabel for LO, uttaler sekretariatet.NTB