LO-lederen stemme skalv av vrede da hun på en improvisert pressekonferanse anklaget den rød grønne-regjeringen for å ha brutt avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

– Regjeringen aner ikke hva et trepartssamarbeid er. Den har gjort seg skyldig i avtalebrudd og legger fram et diktat uten forutgående drøftinger, sa Valla.

Hun sier hun frykter at konsekvensene av regjeringens diktat vil bli at enkelte grupper støtes ut fra arbeidslivet i stedet for å inkluderes.

– Tror arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og regjeringen at det vil bli lettere å få funksjonshemmede og arbeidstakere i randsonen tilbake til arbeidslivet når det blir dyrere for arbeidsgiverne. I så fall er det helt bak mål, sa LO-Lederen.

Hun la til at regjeringens framgangsmåte i denne saken har vært «helt utenfor den praksis som vi må ha».