I kjølvannet av den såkalte Yssen-saken, ba Arbeidstilsynet om at Landsorganisasjonen i Norge (LO) redegjorde for hvordan de håndterer sitt eget arbeidsmiljø. Før helgen sendte LO sitt svar på 21 sider, pluss 43 vedlegg.

Ny regel fra 1. januar

I redegjørelsen fremgår det blant annet at administrasjonen i LO nå arbeider med rutiner for varsling. «Dette er tema på førstkommende møte i Arbeidsmiljøutvalget», heter det i rapporten.

Ifølge rapporten skulle neste møtet i arbeidsmiljøutvalget (AMU) avholdes i morgen, men dette møtet er nå strøket fra møteplanen. Neste møte blir derfor ikke før 27. mars.

Bakgrunnen for de nye rutinene er at arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgivere å legge forholdene til rette for varslere. Denne bestemmelsen trådte i kraft 1. januar i år.

— I likhet med alle andre arbeidsgivere vil vi nå sette oss ned og se på dette behovet hos oss, sier LOs hovedverneombud, Børre Pettersen.

— Ville det fått konsekvenser for Yssen-saken dersom disse rutinene hadde vært på plass tidligere?

— Det har jeg ingen kommentar til, sier Pettersen.

- Svært belastende

I rapporten fra LO fremgår det også at organisasjonen de siste ukene har vært i en «svært tung og krevende situasjon». Bedriftshelsetjenesten melder om at de har hatt «åpen dør» nesten døgnet rundt, og det er innført «beredskap for ansatte som har hatt det spesielt vanskelig».

— Det største arbeidsmiljøproblemet i LO de siste 4-5 ukene har vært media, sier hovedverneombud Børre Pettersen.

Han sier at han har fått mange tilbakemeldinger fra kolleger som har problemer med å takle at arbeidsplassen har fått negativ omtale over så lang tid.

Han kjenner ikke til at denne belastningen har ført til en økning i sykefraværet den siste tiden.