LOs representantskap vedtok i går kravene i forkant av årets tariffoppgjør. Kravet om likelønn vil stå sentralt i år.

Norske kvinner får i gjennomsnitt 15 prosent lavere lønn enn menn. LO lanserer nå en rekke krav for å utjevne forskjellene:

  • Mer enn forholdsmessig andel av avtalte lønnstillegg skal gå til kvinner.

*Ammefri med lønn, som vil gjøre det enklere for fedre å ta ut omsorgspermisjon.

  • Sikre lønnsansiennitet for tid i foreldrepermisjon.

Forskjellige løsninger

På spørsmål om hvor mange oppgjør det vil ta før likelønn blir en realitet, blir Flåthen likevel svar skyldig:

— Det tror jeg ikke jeg skal ta sjansen på å svare på. Men hvis man ser historisk på det, har vi jobbet med likelønn og lavlønn i mange år. Vi har gradvis klart å få til en positiv utvikling, sier Flåthen.

Overfor representantskapet påpekte han at andelen lavtlønte kvinner har gått ned fra 58 til 22 prosent siden 1980.

— Vi har sterkere ambisjoner ved dette oppgjøret enn tidligere. Men hvor lang tid vi må bruke før vi kan si at vi har likestilling mellom kvinner og menn når det gjelder lønn, kan dere gjette like godt som meg, sier Flåthen.

LO vedtok også med et overveldende flertall at det skal være forbundsvise oppgjør i år. Dermed kan heller ikke Flåthen gi noe klart svar på hvordan kvinnekravet vil utformes i praksis.

— Med over 300 overenskomster i LO-systemet, vil det være forskjellige løsninger på dette. Men nå har vi gitt et signal til dem som skal forhandle om at dette skal ivaretas og tas hensyn til i forhandlingene, sier LO-lederen.

- AFP må videreføres

Representantskapet ga i går også sin fulle og hele tilslutning til kravet om at AFP må videreføres.

I vedtaket heter det blant annet det «er et hovedkrav at AFP-ordningen videreføres i sin nåværende form.»

På spørsmål om oppgjøret står og faller med AFP, svarer Flåthen:

— Ja. Uten AFP på plass blir det vanskelig å få gjennom dette oppgjøret.

LO har regnet ut at AFP-pensjonistene vil få 20.000 kroner mindre å rutte med dersom skattefordelene faller bort.

KVINNEKRAV: LO krever at kvinner skal få forholdsmessig større andel av lønnsveksten enn menn ved dette oppgjøret. - Vi har sterkere ambisjoner ved dette oppgjøret enn tidligere, sier fungerende LO-leder Roar Flåthen. FOTO: HÅVARD BJELLAND