LO ber regjeringen om å gå gjennom alle særavgifter i forbindelse med revidert budsjett denne våren.

– Vi mener det er påkrevd at det allerede i revidert budsjett varsles opprettelse av et eget særavgiftutvalg, skriver LO-nestleder Roar Flåthen i et brev til regjeringen.

Det er særlig én avgift som han mener er overmoden for kutt, nemlig sjokoladeavgiften, skriver Dagsavisen.

– LO frykter en omfattende utflytting av produksjon av nærings— og nytelsesmidler fra landet dersom særavgiftene opprettholdes som i dag, heter det i Flåthens brev.

Han peker på at sjokoladeindustrien til sammen skaper nærmere 6.000 årsverk, dersom man regner med landbruk, underleverandører, produksjon og salg. Mange i produksjonsleddet er dessuten kvinner og personer med innvandrerbakgrunn, påpeker Flåthen.

LOs nestleder er bekymret for at det høye norske kostnadsnivået fører arbeidsplasser ut av landet.

Flåthen mener grunnlaget for sjokoladeavgiften nå har falt bort, fordi den var ment som en ren inntektskilde for staten, i en tid da norske sjokoladeprodusenter konkurrerte med hverandre, og kun om det norske markedet. Nå er konkurransen internasjonal.

Også Fremskrittspartiet krever endringer i sjokolade- og sukkeravgiften.