MAGNE REIGSTAD magne.reigstad@bt.no

LO er ikke flau over samhørigheten med Ap. Derfor er statsminister Jens Stoltenberg en selvskreven gjest. Han inntar talerstolen like før høymessetid søndag. Hans tekst er "Det 21. århundres velferdssamfunn". Avtroppende LO-leder Yngve Hågensen supplerer ham over samme tema. Får penger Stoltenberg vil som takk få en bevilgning fra kongressen på 3,5 millioner kroner til valgkamparbeid. I pakt med tradisjonen vil det komme forslag fra salen om noen kroner til SV. Dette partiet er for øvrig invitert.Søndag blir også nasjonens pensjonsutfordringer belyst. LO har de siste tiårene vært pådriver for lavere pensjonsalder og retten til førtidspensjonering, men godene koster flesk så det skremmer både politikere og økonomer. Viktig for Valla Mandag vil antatt ny LO-leder Gerd-Liv Valla ta for seg LOs nye handlingsprogram. Det bør inneholde noe som gjør at flere arbeidstakere finner mening i å være fagorganisert. Dette blir også hennes svennestykke som nestleder. Tirsdag er det valg.Den andre avstigende nestleder Jan Kr. Balstad tar for seg de tariffpolitiske utfordringer. Tariffestede goder og lønn er det folk flest forbinder med fagbevegelsen. Gode valgvinder Tirsdag 8. mai skal 260 forbundsdelegater og 40 fylkesdelegater stemme inn historiens første kvinnelige LO-leder. Det blåser dessuten en god valgvind for kasserer Roar Flåthen i Fellesforbundet og Finn Erik Thoresen fra Grafisk. Per Østvold i Transportarbeiderforbundet regnes som en outsider. Tirsdag drøftes også en ny lov for arbeidslivet der Hågensen innleder. Onsdagen er satt av til LOs egen organisasjon. Innimellom alt dette behandles/refereres alle innkomne forslag og sekretariatets innstillinger til vedtak.

Kongressen avsluttes torsdag i neste uke.