Vedtaket ble gjort med klart flertall. Bevilgningen til årets valgkamp blir dermed delt, slik at Arbeiderpartiet får 2,5 millioner kroner og SV 500.000 kroner.

178 av snaue 300 stemmeberettigede gikk inn for forslaget, mot LO-ledelsens innstilling. Et klart flertall i LO-sekretariatet ønsket å bevilge 3 millioner til Aps valgkamp.

Bevilgningen er et gjennombrudd for SVs støtte i fagbevegelsen, og betyr et brudd med LOs ensidige støtte til Arbeiderpartiet.

Kristin Halvorsen glad for LO-støtte SV-leder Kristin Halvorsen er svært glad for at LO-kongressen har bevilget en halv million kroner til SVs valgkamp.

Det er en betydelig styrking av partiets valgkampbudsjett, som er på mellom 1 og 1,5 millioner kroner.

–Det er et signal om at LO ønsker å være i allianse med flere, og at fagbevegelsen har felles politisk interesse med oss, sier hun.

–Hvis det blir et flertall på Stortinget av KrF, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet, vil sykelønnsordningen ryke. Faglige rettigheter er under sterkt press. Derfor er det avgjørende at SV gjør et godt valg, sier SV-lederen.

Hun avstår fra å tolke bevilgningen som en reaksjon mot statsminister Jens Stoltenberg, som søndag gjentok at et regjeringssamarbeid mellom Ap og SV er urealistisk.

–Den er et signal til SV om at vi har felles politiske standpunkter, og innebærer en forpliktelse for oss til å gjøre vår del av jobben, sier hun.

– Partimonopolet brutt, sier Østvold –Arbeiderpartiets monopol i LO er brutt, sier lederen for Transportarbeiderforbundet, Per Østvold, etter LO-kongressens vedtak om økonomisk støtte til SVs valgkamp.

Østvold er medlem av SVs faglige utvalg, og er venstreopposisjonens lederskikkelse i LO.

–Jeg er strålende fornøyd. Dette kommer til å tjene både SV og LO — kanskje LO mest, sier han til NTB.

–Vedtaket er en stor oppmuntring for SV, men vil også være en utfordring for partiet. Når SV nå formelt blir LOs samarbeidspartner, vil det også være rimelig om LO-ledelsen stiller krav til partiet, sier Østvold.

Østvold og venstrefløyen i LO har tradisjonelt vært mot partibevilgninger, som hittil har vært forbeholdt Arbeiderpartiet. Hans partifelle Oddrun Remvik, som leder Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO), sa i debatten at hun mente LO ikke burde bevilge penger til noen partier.

–Når det først var flertall i salen for partibevilgninger, var det bra at SV ble inkludert. Dette var en naturlig oppfølging av signalene som ble gitt da Yngve Hågensen gikk inn for å invitere SV til kongressen, og at LO-lederen flere ganger har gått mot Jens Stoltenbergs avvisning av SV som samarbeidspartner, sier Østvold.

SV-støtte kan bety offiser-utmarsj fra LO LO-kongressens pengestøtte til SV kan føre til at offiserene marsjerer ut av LO. Forbundsleder Peter Andre Moe i Norsk Offisersforbund tror det går mot utmelding.

Moe understreket dette i et innlegg før avstemningen, men SV-bevilgningen ble likevel vedtatt.

–Kongressen har valgt. Prisen er at offisersforbundet er på vei ut, men den prisen vil de betale, sier en skuffet Moe.

Han leder et forbund med 6.800 medlemmer, og er i sterk tvil om disse medlemmene vil fortsette å stå i LO etter at organisasjonen har gitt en halv million kroner til SVs valgkamp.

–Jeg er forbauset over at store industriforbund støtter SV, med en miljøpolitikk som ikke tar noe hensyn til arbeidsplasser. Men det viktigste for oss er at SV vil destruere forsvars- og sikkerhetspolitikken, og melde Norge ut av det sikkerhetspolitiske samarbeidet i NATO. Dette er en fortvilet situasjon, og jeg vet ikke hva jeg vil anbefale vårt landsstyre, sier han.

NTB