Kambestad refset flere advokater for deres engasjement i Valla/Yssen-striden og sendte både tekstmeldinger og e-post til de som uttalte seg i Valla-saken.

Kambestad leverte ifølge Valla-advokat Håkon Blekens prosedyreskrift et kraftig vitnesbyrd mot Valla da han forklarte seg for Fougner-utvalget.

«Det framgikk klart av hans vitneprov at han mente Valla burde gå av som LO-leder. I andre sammenhenger har han gitt uttrykk for å ha en egen agenda i den retning», skriver Bleken.

LO-advokaten sendte en rekke tekstmeldinger til advokat Harald Stabell etter at Stabell i et tv-program var kritisk til granskningsprosessen. Senere fulgte Kambestad opp med å sende e-poster til advokat Ingjald Ørbeck Sørheim og jusprofessor Henning Jakhelln etter at de i en kronikk i Aftenposten kritiserte LO for å ikke ha løst saken internt.

– Jeg oppfattet e-posten som utidig, rett og slett, og jeg sukket dypt da jeg leste den. Påstandene hans var helt bak mål, sier Jakhelln.

Kambestad ønsker ikke å kommentere saken, og sier at han først og fremst ønsker ro i LO nå.