• Dette er et program for arbeid til alle, styrkede arbeidstakerrettigheter, rettferdig fordeling og økt verdiskaping, sier LO-leder Roar Flåthen.

— Det viser at det er stor forskjell på rødgrønn politikk og høyrepolitikk, poengterer LO-lederen.

Før valget stilte LO, blant annet basert på innspill fra medlemmene, 41 spørsmål til de politiske partiene.

— Vi er godt fornøyd med at partiene viser at det er samsvar mellom det som blir sagt før et valg og det som skal følges opp etter at valget er vunnet, sier Flåthen.

— Våre sju satsingsområder er tatt inn i plattformen. Sammen med øvrig politikk viser det at regjeringen leverer en forsterket rødgrønn politikk, slik LO har krevd, kommenterer Flåthen.

Han viser til økt fagforeningsfradrag, styrket innsats mot ufrivillig deltid, forsterket innsats mot sosial dumping og satsing på etter- og videreutdanning.

LO er fornøyd med regjeringens strategi for likelønn.

SCANPIX